Hogyan tanuljunk nyelvet hatékonyan, céltudatosan?

Hogyan tanuljunk nyelvet hatékonyan, céltudatosan?

Nyelviskola
 
Angol nyelvtanár
Német nyelvtanár
Francia nyelvtanár
Arab nyelvtanár
Bolgár nyelvtanár
Cseh nyelvtanár
Dán nyelvtanár
Finn nyelvtanár
Görög nyelvtanár
Héber nyelvtanár
Holland nyelvtanár
Horvát nyelvtanár
Japán nyelvtanár
Kínai nyelvtanár
Koreai nyelvtanár
Latin nyelvtanár
Lengyel nyelvtanár
Norvég nyelvtanár
Olasz nyelvtanár
Orosz nyelvtanár
Portugál nyelvtanár
Román nyelvtanár
Spanyol nyelvtanár
Svéd nyelvtanár
Szerb nyelvtanár
Szlovák nyelvtanár
Szlovén nyelvtanár
Török nyelvtanár
Ukrán nyelvtanár
 

 

Általános nyelv- és szaknyelvi tanulás, nyelvvizsga.

Az általános nyelvtanulás és nyelvvizsga a mindennapi élet alapvető, általános beszédtémáit érinti. Nem kell semmilyen szakma behatóbb ismerete sem ahhoz, hogy egy általános nyelvi tanfolyamot elvégezzen és sikeres vizsgát tehessen a tanuló. A szaknyelvi tanfolyamok és vizsgák viszont egy-egy jól elkülönülő szakmacsoport témakörét kérik számon. Megkülönböztethetünk pl. gazdasági, jogi, műszaki, orvosi, mezőgazdasági vagy katonai szaknyelvi vizsgatípusokat.

Az államilag elismert általános nyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt helyettesítheti az ugyanabból a nyelvből ugyanazon a szinten szaknyelvi vizsgán szerzett államilag elismert bizonyítvány. Fordított helyzetben ez a megállapítás nem érvényes, a szaknyelvi bizonyítványt nem válthatja ki az általános nyelvi bizonyítvány.

Miért, milyen célból szeretne nyelvet tanulni, illetve nyelvvizsgát tenni?

A nyelvtanfolyam és nyelvvizsga kiválasztásánál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy milyen célból szeretne nyelvvizsgázni és az adott intézmény vagy munkahely mit fogad el. Segíthet a döntésben, hogy hol és mire szeretné használni a nyelvvizsgapapírt: itthon vagy külföldön, munkavállaláshoz vagy továbbtanuláshoz.

angol nyelv tanulás

Mennyi idő alatt tanulható meg egy nyelv?

Természetesen ez függ az adott nyelv jellemzőitől, a tanuló képességeitől, sőt a nyelvtanártól és az órák minőségétől is. Mégis általánosságban:

Alapfokú szintig szükséges óraszám: kb. 250-300 óra
Középfokú szintig szükséges óraszám: kb. 500-600 óra
Felsőfokú szintig szükséges óraszám: kb. 850-900 óra

 

Ismertebb általános és szaknyelvi nyelvvizsgarendszerek és jellemzői:

Magyarországi nyelvvizsgák:

ORIGO Nyelvvizsga - Hazánkban talán a legismertebb, híres-hirhedt akkreditált kétnyelvű nyelvvizsga. Nyelvtani követelményrendszere vetekszik az FCE vizsgáéval. Jól kidolgozott áttekinthető rendszere van. Azoknak ajánlott, akiknek a magyar nyelvű fogalmazás nem okoz gondot, hisz az idegen nyelvről magyarra fordításnál, valamint a szövegértésnél leginkább erre van szükség. Sokan tartanak ettől a vizsgától. A nyelvtani teszt és a szigorúbb pontozás miatt, a sok nyelvtani hibával dolgozó diákok számára valóban nehéz lehet. A szóbeli része viszont semmivel sem nehezebb, mint más vizsgáké. 2009-től már az alapfokon is van hallás utáni szövegértés és bevezették a feladatonkénti teljesítmény minimumot!

BME Nyelvvizsga - itthon mindenütt elfogadott kétnyelvű nyelvvizsga. Jellegét tekintve hasonlít az ORIGO vizsgához. Tapasztalatok alapján az írásbeli része könnyebb, szóbeli része viszont nehezebb az Origoénál. A vizsgáztatás szubjektív elemeit próbálják minden módon kiiktatni, sikerrel. A BME nyelvvizsga és az ORIGO közötti különbség, hogy az 50 kérdéses feleletválasztós teszt itt csak 30 kérdéses és csak 3 lehetőség közül kell választani. Az első húsz helyen szövegkiegészítést kell végezni. Nagy különbség, hogy nincs hagyományos értelemben vett fordítás, ezt a készséget a vizsga más jellegű feladatokkal méri.

BGF Nyelvvizsga - három fajtával rendelkezik ez a szaknyelvi nyelvvizsga: üzleti, idegenforgalmi és pénzügyi szaknyelvből tehető le. Magas színvonalú, részletekbe menő, minden készséget mérő feladatokból áll., a legsúlyozottabban a szaknyelvi szókincset méri, de a szituációs gyakorlatok sem elhanyagolhatók. A szóbelin is szakmai beszélgetés, önálló témakifejtés és a már említett szituációk vannak.

EURO Nyelvvizsga - A Hungarolingua nyelviskola az egyik legnépszerűbb magyarországi nyelvvizsgatípust, az EURO Nyelvvizsgát ajánlja diákjainak, mert vizsgázóbarát, a vizsgázó tényleges tudását méri, a vizsgakövetelmények megfelelnek az Európa Unió ajánlásának, és mert a gyakorlati kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Létezik Business változat is Europro néven.

Zöld Út - Gödöllőn a Szent István Egyetemen lehet letenni ezt a kétnyelvű vizsgát. Két ága van: mezőgazdasági és üzleti. Vizsgázó barát jellegét mutatja, hogy nem tartalmaz külön nyelvtani feladatot, hanem az egyes feladatok elvégzése során ellenőrzi a nyelvi kompetenciát. Azoknak is ajánlható feltételesen, akiknek nincs szükségük szakmai nyelvvizsgára, mert a vizsga szóbeli része gyakorlatilag nem tartalmaz kiszámíthatatlan elemeket, a típusfeladatok 100%-ban begyakorolhatóak, így egy gyengébb képességű diák is átmehet rajta. Az írásbeli nehezebb, mivel szótár nem használható, csak a fordítási feladathoz!

Nemzetközi - külföldi nyelvvizsgák:

Cambridge Nyelvvizsga - A legnagyobb nevű nemzetközi nyelvvizsga. A vizsga egynyelvű, abszolút az angolos nyelvhasználatra van kihegyezve, csak egynyelvű szótár használható. Az egyik legdrágább nyelvvizsga, így általában csak konkrét követelmény miatt szokták a diákok ezt választani.

TOEFL Nyelvvizsga - Aki külföldön, főleg az amerikai kontinensen egyetemre kíván menni vagy állást, ösztöndíjat kíván megpályázni, annak legtöbbször a TOEFL fog kelleni. A TOEFL számítógépen tett nyelvvizsga! A szóbeli részét is egy számítógép előtt teszik a vizsgázók! Abszolút a gyakorlati használati tudást méri a vizsga, előadásokat kell angolul hallgatni, röviden, időre kell kifejteni véleményt stb. Sima középfok helyett egyáltalán nem ajánlott, speciális célok esetén azonban elkerülhetetlen vizsga.

TOEIC angol nyelvvizsga - A világ legnépszerűbb nyelvvizsgája: a 2006-os évben négy millióan tették le. Kifejezetten a mindennapokban a munkahelyeken használt nyelvre koncentrál, bár nem igazi üzleti szaknyelvi vizsga, mert nem kell spéci marketing vagy pénzügyi kifejezéseket tudni hozzá. Az általános irodai szövegkörnyezetet használja, amivel munka közben szembesülünk , és amit nemzetközi környezetben kell használni. A vizsga két fő részből áll: a hallás utáni megértésből, és az olvasás utáni megértésből. Nincs szóbeli része, mert bizonyított tény, hogy a hallás utáni vizsgarészen elért pontszámok erősen korrelálnak a beszédkészséggel, és az olvasás utáni szövegértés rész az íráskészséggel. A hallásértés résznél 20-20 kérdésre kell válaszolni képek, kérdések-feleletek, rövid beszélgetés, és rövid beszéd alapján, vagyis összesen 100 kérdésre válaszolni. Az olvasásértés résznél a feladat mondat kiegészítés (20 kérdés), hibafelismerés (20 kérdés), és olvasott szöveg értése (40 kérdés) szintén összesen 100 kérdés alapján.

FCE (Cambridge First Certificate in English examination) - Ugyan besorolását tekintve B2 típusú vizsga, de tapasztalatunk szerint magasabb szinten áll. Európában ez a legnépszerűbb vizsga, egy alaposan kidolgozott, több évtizedes tapasztalaton alapuló ellenőrzési rendszer. Sokoldalúan vizsgálja a jelöltek tudását. Ha ezt a vizsgát választod otthonosan kell mozognod valamennyi készség területén.

ECL ( European Consorcium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) vizsga - Egynyelvű vizsga, amely nem tartalmaz sem nyelvtani tesztet, sem fordítási feladatot. Nemzetközileg is elismert vizsga. Honosítható, akkreditált, általános, egynyelvű nyelvvizsga. 3 készség mérése írásban történik: olvasott szöveg értése, íráskészség és hallás utáni szöveg értése, a szóbeli bizottság előtt zajlik 2 vizsgázóval. A vizsgának nincs nyelvtani ellenőrző része és hiányzik a fordítás is. Készségenként max 25 pont adható, 60% -os teljesítmény tekinthető sikeres vizsgának, de 50%-ot minden részfeladatból teljesíteni kell. Szótár nem használható. Sikertelen vizsga esetén lehetőség van csak a sikertelen rész megismétlésére. Az ECL az egyetlen magyarországi központtal (Pécsi Tudományegyetem) rendelkező nemzetközi nyelvvizsga. Évente 5 alkalommal szerveznek vizsgát: február, május, augusztus, október, december. Nemzetközileg is elismert vizsga. Honosítható.

TELC (The European Language Certificates) - 2006 szeptemberétől megváltozott a vizsga rendszere, értékelése, s a feladatok nehézsége. A szintbesorolások együtt változnak a teljesíthetőségi százalékokkal is, B1 - 60-100% között alapfok, B2 - 60-100% között középfok. A félvizsgák a megfelelő szinteken egyesíthetőek C típusú bizonyítvánnyá. Az Európa Unió tagállamaiban elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, magyarországi kizárólagos képviselője a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT).

LCCI angol üzleti nyelvvizsga - Az egyetlen akkreditált nemzetközi üzleti angol nyelvvizsga, az elfogadási listája impozáns, 80 feletti brit egyetem nevét tartalmazza. Másik nagy előnye: az üzleti életben valóban hasznos és fontos képességeket kéri számon, azokat, amiket a munkaadók is keresnek. Magyar bizonyítványt csak akkor adnak, ha 60% felett teljesítetett a vizsgázó, nemzetközit viszont már 50% felett. Az írásbeli vizsga lényegében csak szövegértéssel kombinált íráskészség feladatokból áll: emlékeztetőt, jelentést, cikket kell írni (30 pont), hivatalos levelet kell írni (40 pont), és egy szöveget kell átalakítani megadott szempontok szerint (30 pont).

OECONOM angol nyelvvizsga - A közgázosoknak ezt ajánlják. Egyes vélemények szerint azonban az EURO PRO, vagy az LCCI nagyságrendekkel használhatóbb tudást kér számon, mint az OECONOM, mérlegelni kell ezeket a szempontokat is! Az írásbeli vizsga legnagyobb része egy szövegértési feladat, amely egyetlen szöveghez kötődik. A szövegértés igen nehéz a szókészletében, de nem csoda: a The Economist, Financial Times lapokból származó valódi újságcikkekről van szó.

német nyelvtanár

Nyelvtanár
eNyelviskola.hu
Nyelvtanulás tipp
Nyelvtanároknak
Impresszum
 
ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.


 

© eNyelviskola.hu - minden jog fenntartva
Hogyan tanuljunk nyelvet hatékonyan, céltudatosan?

Webdesign